Bij de eerste afspraak hebben we een intake gesprek. Tijdens het intakegesprek gaan we bekijken wat er speelt en formuleren we samen een hulpvraag. 

Wat is je wens voor je kind? Het intakegesprek vindt plaats in mijn praktijk en duurt drie kwartier. In principe ben je samen met je kind aanwezig bij alle sessies, dus ook bij het intakegesprek. Dan volgen er twee of drie sessies met je kind, afhankelijk van de hulpvraag en de vorderingen. Uiteraard kan je dit zelf aangeven.

Ieder kind is uniek en dient ook op unieke wijze benaderd te worden. Het is afhankelijk van de hulpvraag en de interesses en behoeftes van je kind op welke manier de sessies zullen verlopen en welke methodieken en materialen gebruikt zullen worden. Ik maak gebruik van creatieve werkvormen zoals tekenen, uitbeelden, ervaren en spelletjes spelen.

Coachee gameNatuurlijk zijn er kinderen die niet zo gemakkelijk praten. Zeker niet als het gaat om dingen die niet zo goed lopen. Met deze kinderen werk ik graag met het spel Coachee! Kinderen worden meegenomen in een verhaal en kunnen steentjes leggen als ze opdrachten hebben vervult. Mijn ervaring is dat we spelenderwijs toch in gesprek raken over het onderwerp waar ze in de eerste instantie niet zoveel over kwijt wilden.

Zodra je kind weer lekker in zijn/haar vel zit en controle heeft over de kwestie van de hulpvraag ronden we het traject af. Het streven is om een coachingstraject zo kort mogelijk te houden.