Soms gaat het leren moeilijk. Spelling lukt niet, lezen komt niet van de grond of de tafels worden maar niet geautomatiseerd. Het kan zijn dat een kind nog restreflexen heeft. Door middel van bepaalde oefeningen kunnen reflexen alsnog geintegreerd worden. Het is de fundering van alle leerprocessen!

De oefeningen worden aangeleerd en thuis wordt er 5 keer per week een kwartier geoefend. Een ouder voert oefeningen uit bij het kind en sommige oefeningen kan het kind zelfstandig. Het is hier echt de bedoeling dat je er thuis dus mee aan de slag gaat. Het kan een mooi ouder-kind momentje worden. Dagelijkse aandacht, een op een!

lk werk volgens de Masgutova MethodeĀ®. Zie ook: masgutovamethode.nl voor meer informatie.

Het is een methode voor reflexintegratie. Reflexintegratie is succesvol gebleken bij onder andere:

  • Leerproblemen: concentratieproblemen, moeite met leren lezen, onleesbaar handschrift, problemen op het gebied van visuele en/of auditieve verwerking
  • Motorische problemen: onhandigheid, zwakke spierspanning, moeite met balans, voortdurend op de grond vallen of gaan liggen,
  • Sociaal-emotionele problemen: o.a. pesten en gepest worden, onzekerheid, laag zelfbeeld, moeite met keuzes maken, moeite met grenzen om te gaan, faalangst, inhouden en opkroppen van gevoelens.
  • Algemeen welbevinden: hooggevoeligheid, overgevoeligheid, nagelbijten, vreetbuien, sabbelen op kleding, tics, verminderde controle over blaas en darmen, reisziekte.
  • Gediagnosticeerde stoornissen: o.a. ADD, ADHD, Dyslexie, Dyscalculie, Autisme.