Hier vind je de algemene voorwaarden van Marion Bach Kindercoaching.

  • Afspraken vinden plaats op woensdag, donderdag of vrijdag.
  • Verwijzing van huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.
  • Tijdens coaching ben je samen met je kind aanwezig, kinderen voelen zich hierdoor veilig.
  • Indien er andere hulp beter aansluit bij de hulpvraag word je doorverwezen.
  • Na iedere afspraak ontvang je een factuur. Deze dient direct te worden voldaan. 
  • De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid in gevaar brengen, zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg). Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Uiteraard wordt dit vooraf besproken.
  • Vragen of klachten worden zo snel mogelijk behandeld. Neem snel contact op, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Conflicten proberen we eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, kan juridische conflictbemiddeling mediation worden ingeschakeld. Kosten hiervoor worden gelijk verdeeld. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kun je je melden totde beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor de partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld. 
  • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.